W Biurze tłumaczeń FLAGA oferujemy szeroki wachlarz usług tłumaczeniowych w najpopularniejszych językach europejskich tj.:
• angielskim
• niemieckim
• francuskim
• rosyjskim

oraz w pozostałych językach europejskich.

Wykonujemy:
• tłumaczenia pisemne zwykłe i specjalistyczne
• tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione)
• tłumaczenia ustne
tłumaczenia stron www
i inne.

Tłumaczenia pisemne obejmują swoim zakresem zarówno teksty zwykłe nie wymagające wiedzy specjalistycznej (np. korespondencja handlowa i prywatna, tłumaczenie e-maili, artykuły prasowe o te- matyce ogólno-społecznej itp.), jak również teksty specjalistyczne wymagające znajomości nie tylko słownictwa branżowego, ale również znajomości tematu w takich dziedzinach jak prawo, ochrona środowiska, administracja państwowa, budownictwo i inne (np. dokumentacje techniczne, przetargowe, akty prawne itp).

Tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione) są dokumentami opatrzonymi pieczęcią tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości i mają wartość urzędową. Tłumaczenia tego typu sporządza się głównie w sytuacji, gdy istnieje konieczność przedstawienia tłumaczenia dokumentu w urzędzie państwowym, sądzie lub innej instytucji albo na indywidualne życzenie klienta.

Tłumaczenia pisemne wykonywane są w trzech trybach:
• Zwykły - tłumaczenie do 5 stron przeliczeniowych/dzień roboczy
• Przyspieszony - tłumaczenie od 6 do10 stron przeliczeniowych/dzień roboczy
• Ekspresowy - tłumaczenie powyżej 10 stron przeliczeniowych/dzień roboczy
W zależności od terminu realizacji zlecenia (trybu) obowiązują inne stawki cenowe, dlatego też każdorazowo ustalamy to z Klientem.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naszej oferty, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 692 001 098 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem flaga@flaga.net.pl. Chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.
ofertacenyzlecenie wyceny/tłumaczeniapraca dla tłumaczykontakt
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl
Copyright © 2010 I Biuro Tłumaczeń FLAGA I all rights reserved